Certifikát ČSN EN ISO 9001

Zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídá požadavkům normy.

Dne 4.11.2016 proběhl ve firmě ASPERA spol. s r.o. plánovaný audit QMS –Quality management system. Po prověření jednotlivých auditovaných oblastí, například nastavení procesu tvorby produktu, efektivita řízení, tok informací a dat, zvyšování odbornosti zaměstnanců a kontrolingu kvality byl pro další období společnosti přiznán certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

 

Pozitivní zjištění – markantní zlepšení stavu výroby z hlediska její systemizace a efektivity řízení

 

Ve všech oblastech byl výsledek prověřování  – organizace požadavky splňuje

Odchylky                                 0

Nesystémová neshoda           0

Systémová neshoda               0

DOPORUČENÍ  - udělení / ponechání certifikátu

Chcete se na něco zeptat?

Další novinky